Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > Informace > Podmínky užití

Podmínky užití

Všeobecné

  1. Server webdev.wiki je provozovaný fyzickou osobou Adamem Hakenem, IČ 72907673 dále jen provozovatel. DS: 6s5a336
  2. Všechny informace uvedeny bez záruk.
  3. Uživatel plně zodpovídá za obsah, který sem vloží.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že služby jsou poskytovány jako celek a není oprávněn svým programovým vybavením cokoli ze stránek odstraňovat, blokovat či nezobrazovat.
  5. Veškerá práva vyhrazena.
  6. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky i bez předchozího upozornění změnit a nemá povinnost na změny v podmínkách upozorňovat.
  7. Pokud není uvedeno jinak, přechází majetková autorská práva na veškeré texty, obrázky, kódy, atd. co uživatel vložil na provozovatele. Vyjímku tvoří obsah, který nebyl autorským výtvorem uživatele.

Další informace

  1. Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na vašich stránkách soubory cookie.
  2. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich stránkách a dalších stránkách internetu.
  3. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.