Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > Javascript > Browser Object Model

Browser Object Model