Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > Návody pro webmastery a vývojáře > HTML znakové entity a jejich praktické využití

HTML znakové entity a jejich praktické využití - Začínáme s HTML

vydáno: 13.06.2016, seriál: Začínáme s HTML | komentářů: 0

Toto je 11. díl seriálu Začínáme s HTML, pokud se dostatečně neorientujete, zkuste předchozí díl či díl první.

V dnešním díle seriálu si ukážeme, jaké existují HTML znakové entity, k čemu slouží a jejich praktické použití na webu.

Praktické použití

Klasickým a nejčastějším použitím je tvrdá mezera  . Slouží k zobrazení tvrdé mezery mezi slovy. Velice často se s ní můžete setkat v redakčních systémech a to pro odřádkování ( vytvoření prázdného řádku ) textu.

Další významnou HTML znakovou entitou je znak copyright © © , který se umisťuje do patiček webů případně tam, kde je potřeba označit, že dílo podléhá autorskému právu.

Značka trade mark ( obchodní značka ) ™ ™ se používá k označení ochraných známek firem.

Hodně se pak setkáme s HTML entitami v textu a to s uvozovkami, šipkami a řeckou abecedou.

Ve straších webových prezentací jsou přes znakové entity řešeny i české znaky.

Seznam HTML znakových entit

V následující tabulce jsou vypsané nejčastější HTML znakové entity.

Zápis ( &entita; ) Význam Vzhled
© značka copyrightu ©
™ obchodní značka
  tvrdá mezera  
& and &
§ paragraf §
› pravá šipka
‹ levá šipka
> pravá dlouhá šipka >
&lt; levá dlouhá šipka <
&raquo; francouzské uvozovky »
&laquo; francouzské uvozovky «
&rarr; klasická pravá šipka
&larr; klasická levá šipka
&uarr; klasická šipka nahoru
&darr; klasická šipka dolů
&harr; klasická pravo-levá šipka
&euro; euro
&pound; libra £
&cent; cent ¢
&yen; yen ¥
&iquest; obrácený otazník ¿
&iexcl; obrácený vykřičník ¡
&curren; znak měny ¤
&brvbar; přerušená vodorovná čárka ¦
&ordf; malé a v horním indexu ª
&not; logické not ( zápor ) ¬
&reg; registrovaná značka ®
&shy; rozdělovník  
&macr; macron ¯
&deg; stupeň °
&sup1; hodnota na prvou ¹
&sup2; hodnota na druhou ²
&sup3; hodnota na třetí ³
&micro; mikro µ
&para; znak pro odstavec
&acute; znak pro dlouhé písmeno ´
&middot; tečka ve středu ·
&cedil; spodní čárka ¸
&ordm;   º
&frac14; zlomek - jedna čtvrtina ¼
&frac12; zlomek - jedna polovina ½
&frac34; zlomek - tři čtvrtiny ¾
&Alpha; řecké písmeno alfa Α
&Beta; řecké písmeno beta Β
&Gamma; řecké písmeno gamma Γ
&Delta; řecké písmeno delta Δ
&Epsilon; řecké písmeno epsilon Ε
&Zeta; řecké písmeno zeta Ζ
&Eta; řecké písmeno eta Η
&Theta; řecké písmeno theta Θ
&Iota; řecké písmeno iota Ι
&Kappa; řecké písmeno kappa Κ
&Lambda; řecké písmeno lambda Λ
&Mu; řecké písmeno mu Μ
&Nu; řecké písmeno nu Ν
&Xi; řecké písmeno xi Ξ
&Omicron; řecké písmeno omicron Ο
&Pi; řecké písmeno pí Π
&Rho; řecké písmeno rho Ρ
&Sigma; řecké písmeno sigma Σ
&Tau; řecké písmeno tau Τ
&Upsilon; řecké písmeno upsilon Υ
&Phi;

řecké písmeno phi

Φ
&Chi; řecké písmeno chi Χ
&Psi; řecké písmeno psi Ψ
&Omega; řecké písmeno omega Ω
&alpha; řecké písmeno malá alfa α
&beta; řecké písmeno malá beta β
&gamma; řecké písmeno malá gamma γ
&delta; řecké písmeno malá delta δ
&epsilon; řecké písmeno malá epsilon ε
&zeta; řecké písmeno malá zeta ζ
&eta; řecké písmeno malá eta η
&theta; řecké písmeno malá theta θ
&iota; řecké písmeno malá iota ι
&kappa; řecké písmeno malá kappa κ
&lambda; řecké písmeno malá lambda λ
&mu; řecké písmeno malé mu μ
&nu; řecké písmeno malé nu ν
&xi; řecké písmeno malé xi ξ
&omicron; řecké písmeno malý omicron ο
&pi; řecké písmeno malé pi π
&rho; řecké písmeno malé rho ρ
&sigmaf; řecké písmeno malá final sigma ς
&sigma; řecké písmeno malá sigma σ
&tau; řecké písmeno malé tau τ
&upsilon; řecké písmeno malý upsilon υ
&phi; řecké písmeno malé phi φ
&chi; řecké písmeno malé chi χ
&psi; řecké písmeno malé psi ψ
&omega; řecké písmeno malá omega ω
&Agrave;   À
&Aacute;   À
&Acirc;   Â
&Atilde;   Ã
&Auml;   Ä
&Aring;   Å
&AElig;   Æ
&Ccedil;   Ç
&Egrave;   È
&Eacute;   É
&Ecirc;   Ê
&Euml;   Ë
&Igrave;   Ì
&Iacute;   Í
&Icirc;   Î
&Iuml;   Ï
&ETH;   Ð
&Ntilde;   Ñ
&Ograve;   Ò
&Oacute;   Ó
&Ocirc;   Ô
&Otilde;   Õ
&Ouml;   Ö
&Oslash;   Ø
&Ugrave;   Ù
&Uacute;   Ú
&Ucirc;   Û
&Uuml;   Ü
&Yacute;   Ý
&THORN;   Þ
&szlig;   ß
&agrave;   à
&aacute;   á
&acirc;   â
&atilde;   ã
&auml;   ä
&aring;   å
&aelig;   æ
&ccedil;   ç
&egrave;   è
&eacute;   é
&egrave;   è
&ecirc;   ê
&eacute;   é
&euml;   ë
&igrave;   ì
&iacute;   í
&icirc;   î
&iuml;   ï
&eth;   ð
&ntilde;   ñ
&ograve;   ò
&oacute;   ó
&ocirc;   ô
&otilde;   õ
&ouml;   ö
&oslash;   ø
&ugrave;   ù
&uacute;   ú
&ucirc;   û
&uuml;   ü
&yacute;   ý
&thorn;   þ
&yuml;   ÿ
&fnof;   ƒ
&plusmn; plus-mínus ±
&divide; děleno ÷
&minus; mínus
&radic; odmocnina
&infin; nekonečno
&cap; průnik
&int; integrál
&ne; nerovnost
&equiv; identita
&asymp; téměř rovno
&ge; větší nebo rovno
&le; menší nebo rovno
&circ; programátorská mocnina ˆ
&tilde; vlnka ˜
&mdash; delší pomlčka
&ndash; pomlčka  
&permil; promile
&ldquo; levé horní úvozovky
&rdquo; pravé horní uvozovky
&bdquo; levé dolní uvozovky
&diams; karetní káry
&hearts; karetní srdce
&clubs; karetní kříže
&spades; karetní piky
&dagger; kříž
&loz; kosočtverec
&lsquo; jednoduchá levá horní uvozovka
&rsquo; jednoduchá pravá horní uvozovka
&sbquo; jednoduchá spodní uvozovka

 

České znaky

&tcaron; ť
&dcaron; ď
&ncaron; ň
&zcaron; ž
&rcaron; ř
&ccaron; č
&scaron; š
&ecaron; ě
&Ecaron; Ě

Mimo výše uvedené znakové entity jsou ještě znaky arabské a ruské. Zápis znakové entity lze provést i číselně. Zápis má tvar: &#číslo;

Závěrem

Od roku 2014 se počet znakových entit zvýšil i díky podpoře nových prohlížečů. V dnešním díle seriálu jsme si ukázali nejznámější znakové entity, jak je použít a kde nejčastěji na ně narazíme.