Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Jak na obrázky v HTML - Začínáme s HTML

vydáno: 08.02.2016, seriál: Začínáme s HTML | komentářů: 580

Toto je 7. díl seriálu Začínáme s HTML, pokud se dostatečně neorientujete, zkuste předchozí díl či díl první.

Obrázky vložíme do HTML dokumentu pomocí tagu <img>. Tento tag musíme rozšířit o několik důležitých atributů. První a nejdůležitějším je atribut src (source = zdroj), který udává adresu k obrázku. Ten může být uložen ve stejné nebo i jiné složce, případně na vzdáleném serveru. 

Dalším atributem je alt neboli alternativní text, který se udává především pro vyhledávače nebo pro čtečky obsahu. Také se zobrazuje v prohlížeči pokud není možné obrázek načíst. Neméně důležitým atributem je width a height, tedy šířka a výška obrázku. Tento atribut lze vložit dvěma způsoby. Buď jako čistý parametr width="125" nebo jako CSS styl style="width:125px". Hodnoty velikosti se udávají v pixelech.

Ukázka:
HTML
<!-- v ukázce nezobrazen -->
<img src="obrazek.jpg" alt="Obrázek uložený ve stejné složce" width="152" height="152">
<!-- v ukázce zobrazeny -->
<img src="/_sample/img.png" alt="Obrázek uložený ve složce img" style="width:152px; height:152px;">
<img src="http://cs.webdev.wiki/_sample/img.png" alt="Obrázek uložený na vzdáleném serveru" style="width:152px; height:152px;">
Použité tagy: <img>
Ukázka:

Výsledek:

Obrázek uložený ve složce img Obrázek uložený na vzdáleném serveru
  • Tip1 Je doporučeno používat při udávání velikosti obrázku zápis s CSS

Typy obrázků

Obrázky pro HTML dokumenty se obvykle ukládají ve třech základních formátech.

.jpg ​- vhodné pro ukládání velkých fotek, nepodporuje průhlednost
.gif ​- vhodné pro ukládání malých obrázků (ikon, tlačítek) nebo animací
.png - vhodné pro ukládání vetších grafických prvků nebo obrázků s průhledností

Zrekapitulujme si všechny dnes probrané tagy a atributy.

<img>

Pomocí tagu <img> vkládáme do HTML dokumentu obrázky. Aby vše fungovalo, musíme jej rozšířit o další tributy.

src

Atribut src udává umístění obrázku v adresářové struktuře nebo adresu na vzdálený server.

alt

Alternativní text je povinný atribut. Popisek obrázku přebírají vyhledávače a také čtečky obsahu.

width a height

Šířku a výšku obrázku udáváme pomocí atributu width nebo height, definované jako samostatný atribut nebo pomocí atributu style a css vlastností. Tento zápis je doporučován.

HTML: návody jak psát html tagy

Komentáře

Přidat komentář

* Jméno:Email:
Text komentáře:
 
 Emailová adresa nebude zveřejněna. HTML kód není akceptován, odkazy nejsou aktivní!
 TIP: Reagujte na komentáře kliknutím na jejích pořadové číslo "př.[41]"