Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

Flexbox - Začínáme s HTML

vydáno: 22.07.2016, seriál: Začínáme s HTML | komentářů: 0

Toto je 18. díl seriálu Začínáme s HTML, pokud se dostatečně neorientujete, zkuste předchozí díl či díl první.

Flexbox je nová možnost tvorby layoutu webu. Slovíčko flex znamená v překladu pružný, což znamená že flexboxy jsou pružné elementy designu webu. Tvorba layoutu na flexboxu je jednodušší v tom, že není potřeba počítat s procenty a i případné přehazování prvků je hračkou. V následujícím příkladu si ukážeme, jak zle vytvořit snadno třísloupcový layout se sloupci 1/4, 1/2 a 1/4 šířky.

Zobrazit ukázku
Ukázka:
CSS
#container {
display: flex;
}
.sidebar-1 {
flex: 1;
padding: 10px;
border: 1px solid #000;
}
.sidebar-2 {
flex: 1;
padding: 10px;
border: 1px solid #000;
}
.central {
flex: 2;
padding: 10px;
border: 1px solid #000;
}
p{
font-size: 16px;
}
h1 {
font-size: 24px;
margin-top: 20px;
margin-bottom: 20px;
}
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-CZ">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ukázka flexboxu</title>
</head>
<body>
<h1>Ukázka flexboxu</h1>
<div id="container">
<div class="sidebar-1">
<p>Obsah prvního sloupce</p>
</div>
<div class="central">
<p>Obsah prostředního sloupce</p>
</div>
<div class="sidebar-2">
<p>Obsah třetího sloupce</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
Použité tagy: <html>, <head>, <meta>, <title>, <body>, <h1>, <div>, <p>

Přehazování pořadí prvků

Pokud bychom chtěli sidebar-2 přesunout úplně na začátek layoutu, stačí zapsat .sidebar-2 {order: -2;}. Pro názornost praktická ukázka.

Zobrazit ukázku
Ukázka:
CSS
#container {
display: flex;
}
.sidebar-1 {
flex: 1;
padding: 10px;
border: 1px solid #000;
}
.sidebar-2 {
flex: 1;
padding: 10px;
border: 1px solid #000;
order: -2; /* zmena poradi */
}
.central {
flex: 2;
padding: 10px;
border: 1px solid #000;
}
p{
font-size: 16px;
}
h1 {
font-size: 24px;
margin-top: 20px;
margin-bottom: 20px;
}
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-CZ">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ukázka flexboxu s přehozením prvku layoutu</title>
</head>
<body>
<h1>Ukázka flexboxu s přehozením prvku layoutu</h1>
<div id="container">
<div class="sidebar-1">
<p>Obsah prvního sloupce</p>
</div>
<div class="central">
<p>Obsah prostředního sloupce</p>
</div>
<div class="sidebar-2">
<p>Obsah třetího sloupce</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
Použité tagy: <html>, <head>, <meta>, <title>, <body>, <h1>, <div>, <p>

Řádky a sloupce

Pro definici sloupců a řádků slouží flex-direction.

 

Zápis Význam
flex-direction: column vykreslení ve sloupci
flex-direction: column-reverse vykreslení ve sloupci v obráceném pořadí
flex-direction: row vykreslení v řádku ( výchozí )
flex-direction: row-reverse vykreslení v řádku v obráceném pořadí

 

Zarovnáni položek

Zarovnání položek lze udělat přes align-items.

 

Zápis Význam
align-items: center zarovnání na střed
align-items: flex-start zarovnání zleva
align-items: flex-end zarovnání zprava
align-items: stretch roztažení položek na stejnou šířku

 

Vodorovné zarovnání

Zarovnání položek vodorovně zapíšeme přes justify-content. Používá se jen u zobrazení v řádku.

 

Zápis Význam
justify-content: flex-start zarovnání zleva
justify-content: flex-end zarovnání zprava
justify-content: center zarovnání na střed
justify-content: space-between stejnoměrné rozprostření po prostoru
justify-content: flex-around stejnoměrné rozprostření po prostoru, jen se nechá prostor i na krajích

 

Zalamování

Občas je potřeba obsah díky množství zalomit. K tomuto účelu slouží flex-wrap.

 

Zápis Význam
flex-wrap: wrap zalomení obsahu
flex-wrap: wrap-reverse zalomení obsahu v obráceném pořadí
flex-wrap: nowrap nic se nezalomí

 

Podpora webových prohlížečů

Firefoxversion: 22
Internet Explorerversion: 11
Google Chromeversion: 29
Safariversion: 6
Operaversion: 12

Závěr

Vždy je potřeba nadefinovat kontejner a pak jednotlivé prvky flexboxu. Asi je vhodné zmínit, že flexbox je určen pro prvky v layoutu jako jsou formuláře, menu, stránkování atd. U pomalejších zařízeních a případně u pomalých internetových připojeních se vykresluje pomaleji.

HTML: návody jak psát html tagy
CSS: návody na kaskádovité styly