Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

flex

Definice a použití

Vlastnost flex slouží jako zkratka pro udání hodnot flex-grow, flex-shrink a flex-basis. Určuje tedy zemnšování, růst a šířku flexibilního elementu. Vlastnost má efekt pouze na dceřinné prvky elementu s display vlastností nastavenou na flex nebo inline-flex.

Hodnoty vstupůPopis
flex-grow flex-shrink flex-basisHodnoty specifikující flex-grow, flex-shrink a flex-basis. Více informací o těchto hodnotách naleznete v jednotlivých podkategoriích webu.
autoIdentické jako hodnota 1 1 auto
noneIdentické jako hodnota 0 0 auto
initialNastaví hodnotu na defaultní (0 1 auto)
inheritDědí hodnotu od mateřského elementu
Ukázka:
CSS
/* CSS pro lepší čitelnost ukázky */
div div {
font-size: 150%;
border: 1px solid #FF0000;
text-align: center;
}
/* Flexbox s vlastností flex nastavenou na none */
#flexbox1 {
display: flex;
}
#flexbox1 > div {
flex: none;
}
/* Flexbox s vlastností flex nastavenou na auto */
#flexbox2 {
display: flex;
}
#flexbox2 > div {
flex: auto;
}
/* Flexbox s vlastností flex nastavenou na 0 1 15% */
#flexbox3 {
display: flex;
}
#flexbox3 > div {
flex: 0 1 15%;
}
Použité vlastnosti: font-size, border, text-align, display, flex
HTML
Flexbox s vlastností flex nastavenou na none:
<div id="flexbox1">
<div>První div</div>
<div>Druhý div</div>
<div>Třetí div</div>
<div>Čtvrtý div</div>
<div>Pátý div</div>
</div>
<br/>
Flexbox s vlastností flex nastavenou na auto:
<div id="flexbox2">
<div>První div</div>
<div>Druhý div</div>
<div>Třetí div</div>
<div>Čtvrtý div</div>
<div>Pátý div</div>
</div>
<br/>
Flexbox s vlastností flex nastavenou na 0 1 15%:
<div id="flexbox3">
<div>První div</div>
<div>Druhý div</div>
<div>Třetí div</div>
<div>Čtvrtý div</div>
<div>Pátý div</div>
</div>
Použité tagy: <div>

Výsledek:

Flexbox s vlastností flex nastavenou na none:
První div
Druhý div
Třetí div
Čtvrtý div
Pátý div

Flexbox s vlastností flex nastavenou na auto:
První div
Druhý div
Třetí div
Čtvrtý div
Pátý div

Flexbox s vlastností flex nastavenou na 0 1 15%:
První div
Druhý div
Třetí div
Čtvrtý div
Pátý div

Podpora webových prohlížečů

Firefoxversion: 28
Internet Explorerversion: 11
Google Chromeversion: 29
Safariversion: 9
Operaversion: 17