Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

white-space

Definice a použití

CSS vlastnost white-space definuje princip způsobu práce s řádkovými zlomy.

CSS syntaxe

white-space: white-space;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
white-spacedefinuje způsob práce s řádkovými zlomynormal pre nowrap pre-line pre-wrap
  • normal - výchozí hodnota, skupina prázdných (bílých) znaků v html je považována za jednu mezeru, dále platí, že kde je potřeba, tam se zalomí řádek
  • pre - všechny mezery a prázdné (bílé) znaky v zdrojovém textu jsou vykresleny v dokumentu, dále platí, že řádky se lámou pouze tam, kde je zadáno v zdrojovém textu
  • nowrap - text nebude automaticky zalamován na konci elementu či prvku, ale bude pokračovat v rámci jednoho řádku až na konec textu
  • pre-line - podobné jako normal, ale všechny konce řádků ze zdrojového textu se přenesou i do zobrazení stránky
  • pre-wrap - podobné jako pre, ale řádky se v textu můžou zalomit i tam, kde ve zdrojovém textu není nastaven nový řádek

Mezi prázdný neboli bílý znak patří řádkový zlom, tabulátor nebo mezera.

Ukázka:
CSS
/* Řádek bude pokračovat na stejném řádku až do ukončení vypsání jeho obsahu */
p {
white-space: nowrap;
}
Použité vlastnosti: white-space
  • Tip1 V klasickém HTML se skupiny prázdných (bílých) znaků považují za jednu mezeru a tak se také vykreslí do stránky.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano