Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

width

Definice a použití

CSS vlastnost width určuje šířku elementu

CSS syntaxe

width: width;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
widthdefinuje šířku prvku v jednotkách (em, px, pt), procentech (výpočet ze zadané šířky nadřazeného prvku) nebo dle obsahuauto
Ukázka:

Ukázka použití

CSS
/* Šířka prvku definovaná v jednotkách */
p {
width: 100px;
}
/* Šířka prvku definovaná v procentech */
p {
width: 33.33%;
}
/* Šířka prvku definovaná automaticky podle obsahu */
p {
width: auto;
}
Použité vlastnosti: width
  • Tip1 CSS vlastnost width se dá nastavit pouze blokovým HTML elementům. Neblokovým elementům nastavte pomocí display buď block nebo inline-block.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano