Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

z-index

Definice a použití

CSS vlastnost z-index definuje umístění prvku nebo elementu na ose z. Zjednodušeně řečeno určuje jaký prvek bude zobrazen v popředí a který naopak v pozadí (za jinými prvky či elementy).

CSS syntaxe

z-index: z-index;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
z-indexdefinuje způsob umístění prvku v ose z, zda je umístěn v popředí nebo v pozadí mezi ostatními prvkyauto, kladné nebo záporné číslo
  • auto - prvky v kódu později budou vykresleny nahoře (z hlediska překrývání, tedy ose z)
  • kladné číslo - čím vyšší číslo, tím bude prvek vykreslen více nahoře a překrývat ostatní
  • záporné číslo -  čím nižší číslo (ve smyslu počítání od 0), tím více bude prvek vykreslován pod ostatní prvky a ostatní ho budou překrývat
Ukázka:
CSS
/* Element je zobrazen pod ostatními elementy v levém horním rohu */
img {
position: absolute;
left: 0px;
top: 0px;
z-index: -1;
}
Použité vlastnosti: position, left, top, z-index
  • Tip1 Z-index funguje pouze u prvků s definovanou pozicí, tedy těch, které mají vlastnost position jako relative, fixed nebo absolute.
  • Tip2 Defaultní vlastností je auto, což je stejné jako číslo 0. To znamená, že nahoře (ve smyslu překrývání, tedy ose z) budou prvky, které jsou v kódu psané později.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano