Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > CSS > CSS vlastnosti a hodnoty > page-break-inside

page-break-inside

Definice a použití

Vlastnost page-break-inside definuje jak nebo případně zda vůbec se uvnitř elementu zalomí stránka.

CSS syntaxe

page-break-inside: page-break-inside;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
page-break-insidedefinuje jak nebo případně zda vůbec se uvnitř elementu zalomí stránkaauto avoid
  • auto - výchozí hodnota, které nijak neovlivní zalomení
  • avoid - uvnitř tohoto elementu se stránka nikdy nezalomí (například uvnitř odstavce)
Ukázka:
CSS
/* Při tisku nebude nikdy odstavec rozdělen koncem stránky */
p {
page-break-inside: avoid;
}
Použité vlastnosti: page-break-inside

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano