Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

right

Definice a použití

CSS vlastnost right definuje pozici prvku na ose x, počítáno zprava.

CSS syntaxe

right: right;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
rightdefinuje způsob umístění prvku na ose x, počítáno zpravaauto, délka
  • auto - prvek je umístěn jako by right nebylo definováno
  • délka - určuje zadanou vzdálenost od pravého okraje, lze zadávat záporné hodnoty
Ukázka:
CSS
/* Element je zobrazen v pravém horním rohu */
img {
position: absolute;
right: 0px;
top: 0px;
}
Použité vlastnosti: position, right, top
  • Tip1 Right funguje pouze u prvků s definovanou pozicí, tedy těch, které mají vlastnost position jako relative, fixed nebo absolute.
  • Tip2 Vlastnost right byla zavedena až po vlastnosti left, a proto pokud je zadána vlastnost left, tak je vlastnost right ignorována.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano