Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

flex-shrink

Definice a použití

Vlastnost flex-shrink určuje, jak se bude flexibilní element zmenšovat vůči ostatním flexibilním elementům, pokud to bude potřeba. Vlastnost má efekt pouze na elementy, které jsou dceřinnými elementy elementu s display nastaveným na flex nebo inline-flex.

Hodnoty vstupůPopis
čísloČíslo určující jak moc se bude flexibilní element zmenšovat vůči ostatním flexibilním elementům (defaultní hodnota je 1)
initialNastaví hodnotu na defaultní
inheritDědí hodnotu od mateřského elementu
Ukázka:
CSS
/* CSS pro lepší čitelnost ukázky */
div div {
font-size: 150%;
border: 1px solid #FF0000;
text-align: center;
flex-basis: 600px;
flex-grow: 1;
flex-shrink: 1;
}
#flexbox > div:nth-child(1) {
background: rgba(255,255,0,.5);
}
#flexbox > div:nth-child(2) {
background: rgba(0,255,0,.5);
}
#flexbox > div:nth-child(3) {
background: rgba(0,255,255,.5);
}
/* Vytvoříme si flexbox */
#flexbox {
display: flex;
}
/* Druhý flexibilní element se bude zmenšovat podle potřeby */
#flexbox > div:nth-child(2) {
flex-shrink: 2;
}
Použité vlastnosti: font-size, border, text-align, flex-basis, flex-grow, flex-shrink, background, display
HTML
Druhý flexibilní element se podřídí ostatním a zmenší se dle potřeby:
<div id="flexbox">
<div>První div</div>
<div>Druhý div</div>
<div>Třetí div</div>
</div>
Použité tagy: <div>

Výsledek:

Druhý flexibilní element se podřídí ostatním a zmenší se dle potřeby:
První div
Druhý div
Třetí div

Podpora webových prohlížečů

Firefoxversion: 28
Internet Explorerversion: 11
Google Chromeversion: 29
Safariversion: 9
Operaversion: 17