Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

max-height

Definice a použití

CSS vlastnost max-height definuje maximální výšku HTML elementu či prvku.

CSS syntaxe

max-height: max-height;

Hodnoty vstupůPopis
max-heightdefinuje maximální výšku prvku v jednotkách (em, px, pt), procentech (počítá se ze zadané výšku nadřazeného prvku) nebo dle obsahu elementu

Vlastnost max-height je dalším způsobem, jak výšku prvku předepsat, když obyčejné height nestačí. Používá se hlavně v případech, kdy předem není znám obsah (délka) prvku.

None znamená, že maximální výška elementu není omezená.

Ukázka:
CSS
/* Výška bude vždy maximálně 100px i když by dle obsahu měla být větší*/
p {
max-height: 100px;
}
Použité vlastnosti: max-height
  • Tip1 Pokud jsou v rámci jednoho elementu zadány max-height i height a jsou v konfliktu, pak max-height přebije height.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano