Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

min-height

Definice a použití

CSS vlastnost min-height definuje minimální výšku HTML elementu či prvku.

CSS syntaxe

min-height: min-height;

Hodnoty vstupůPopis
min-heightdefinuje minimální výšku prvku v jednotkách (em, px, pt), procentech (počítá se ze zadané výšku nadřazeného prvku) nebo dle obsahu elementu

Vlastnost min-height je dalším způsobem, jak výšku prvku předepsat, když obyčejné height nestačí. Používá se hlavně v případech, kdy předem není znám obsah (délka) prvku.

0 znamená, že minimální výška elementu není omezená.

Ukázka:
CSS
/* Výška bude vždy minimálně 100px i když nebude nic obsahovat*/
p {
min-height: 100px;
}
Použité vlastnosti: min-height
  • Tip1 Pokud jsou v rámci jednoho elementu zadány min-height i height a jsou v konfliktu, pak min-height přebije height.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano