Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

max-width

Definice a použití

CSS vlastnost max-width definuje maximální šířku HTML elementu či prvku.

CSS syntaxe

max-width: max-width;

Hodnoty vstupůPopis
max-widthdefinuje maximální šířku prvku v jednotkách (em, px, pt), procentech (počítá se ze zadané šířky nadřazeného prvku) nebo dle obsahu elementu

Vlastnost max-width je dalším způsobem, jak šířku prvku předepsat, když obyčejné width nestačí. Používá se hlavně v případech, kdy předem není znám obsah (délka obsahu) prvku.

None znamená, že maximální šířka elementu není omezená.

Ukázka:
CSS
/* Šířka bude vždy maximálně 100px i když by dle obsahu měla být větší*/
p {
max-width: 100px;
}
Použité vlastnosti: max-width
  • Tip1 Pokud jsou v rámci jednoho elementu zadány max-width i width a jsou v konfliktu, pak max-width přebije width.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano