Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

text-shadow

Definice a použití

CSS vlastnost text-shadow nastavuje stín textu.

Hodnoty vstupůPopis
posunX posunY rozmazání barvastín zdvojí svůj text, posune se o dané souřadnice, rozmaže se o zadanou šířku a bude mít zadanou barvu
posunX posunY barvatřetí hodnota je nepovinná, je to pak totéž jako kdyby se rozmazání textu (třetí hodnota) zadalo 0px
posunX1 posunY1 rozmazání1 barva1, posunX2 posunY2 rozmazání2 barva2text bude mít více stínů oddělených v zápisu čárkou
Ukázka:

Vytvoří stín posunutý o 2 pixely doprava, 2 pixely dolů. Rozmazání stínu bude 2 pixely a barva stínu bude zelená (#00ff00).

CSS
p {
text-shadow: 2px 2px 2px #00ff00;
}
Použité vlastnosti: text-shadow
HTML
<p>Text se stínem</p>
Použité tagy: <p>

Výsledek:

Text se stínem

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerversion: 10
Google Chromeano
Safariano
Operaano