Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

left

Definice a použití

CSS vlastnost left definuje pozici prvku na ose x, počítáno zleva.

CSS syntaxe

left: left;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
leftdefinuje způsob umístění prvku na ose x, počítáno zleva, udává se v jednotkách (pt, px, em), ale i v definovaných konstantáchauto délka initial inherit
  • auto - prvek je umístěn jako by left nebylo definováno, tedy pozicováno
  • délka - určuje zadanou vzdálenost od levého okraje v jednotkách px, em atd, lze zadávat záporné hodnoty
  • procenta - určuje zadanou vzdálenost od levého okraje v procentech
  • initial - určuje spodní hranu odsazení dle nastavení prohlížeče
  • inherit - určí pozici dle dědění z rodičovského elementu
Ukázka:
CSS
/* Element je zobrazen v levém horním rohu */
img {
position: absolute;
left: 0px;
top: 0px;
}
Použité vlastnosti: position, left, top
  • Tip1 Left funguje pouze u prvků s definovanou pozicí, tedy těch, které mají vlastnost position jako relative, fixed nebo absolute.
  • Tip2 Vlastnost left byla zavedena před vlastnosti right, a proto pokud je zadána vlastnost left, tak je vlastnost right ignorována.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano