Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

quotes

Definice a použití

CSS vlastnost quotes definuje jak bude na webu prezentovan (interpretován) prvek <q> neboli citace v textu a zda bude obsahovat úvozovky potažmo jiné znaky definované v css.

CSS syntaxe

quotes: quotes;

Hodnoty vstupůPopis
quotesdefinuje jak bude na webu prezentovan (interpretován) prvek citace
  • none - žádné znaky nebudou zobrazeny
  • inherit - dědí od rodičovského (nadřazeného) elementu
  • 4 libovolné znaky - znaky budou použity jako úvozovky
Ukázka:
CSS
/* Zobrazí symboly « a » místo úvozovek při citování textu pmocí <q> */
q {
quotes: "«" "»";
}
Použité vlastnosti: quotes
  • Tip1 Lze to použít pouze pro html tag citace <q>

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano