Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > CSS > CSS vlastnosti a hodnoty > counter-increment

counter-increment

Definice a použití

CSS vlastnost counter-increment definuje pojmenované počítadlo a při výskytu ho navýší, lze ho následně použít pomocí vlastnosti counter. Používá se při nastavování nadpisů a jeho číslování.

CSS syntaxe

counter-increment: counter-increment;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
counter-incrementdefinuje pojmenované počítadlo a při výskytu ho navýšínone id

Counter-increment může zvýšit jednu nebo více hodnot counteru. Tato vlastnost je většinou používána s vlastností counter-reset a content.

Ukázka:
CSS
/* Způsob očíslování sekcí na podsekce (Sekce 1, 1.1, 1.2 atd.) podle nadpisu h1 (sekce) a h2 (podsekce)*/
body {
counter-reset: section; /* na začátku části resetujeme */
}
h1 {
counter-reset: subsection; /* definujeme počítání podsekcí */
}
h1:before {
counter-increment: section;
content: "Section " counter(section) ". ";
}
h2:before {
counter-increment: subsection;
content: counter(section) "." counter(subsection) " ";
}
Použité vlastnosti: counter-reset, counter-increment, content

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerbez podpory
Google Chromeano
Safariano
Operaano