Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

letter-spacing

Definice a použití

CSS vlastnost letter-spacing definuje mezery mezi jednotlivými písmeny.

CSS syntaxe

Letter-spacing: Letter-spacing;

Hodnoty vstupůPopis
Letter-spacingdefinuje mezery (rozestupy) mezi písmeny
  • normal - výchozí hodnota, mezery mezi písmeny budou nastavené standartně dle použitého fontu
  • délka - písmena budou mezi seboumít zadanou mezeru o danou jednotku, lze použít záporné hodnoty pro zmenšení mezery
Ukázka:
CSS
/* Nastaví mezeru mezi písmeny o 1px větší než by standardně měl být */
p {
letter-spacing: 1px;
}
Použité vlastnosti: letter-spacing
  • Tip1 Lze zadávat i desetinné hodnoty pro přesné nastavení rozestupů mezi písmeny.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano