Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

top

Definice a použití

CSS vlastnost top definuje pozici prvku na ose y, počítáno shora.

CSS syntaxe

top: top;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
topdefinuje způsob umístění prvku na ose y, počítáno shora, , udává se v jednotkách (pt, px, em), ale i v definovaných konstantáchauto délka initial inherit
  • auto - prvek je umístěn jako by top nebylo definováno, tedy pozicováno
  • délka - určuje zadanou vzdálenost od horního okraje v jednotkách px, em atd, lze zadávat záporné hodnoty
  • procenta - určuje zadanou vzdálenost od horního okraje v procentech
  • initial - určuje horní hranu odsazení dle nastavení prohlížeče
  • inherit - určí pozici dle dědění z rodičovského elementu
Ukázka:
CSS
/* Element je zobrazen v pravém horním rohu */
img {
position: absolute;
right: 0px;
top: 0px;
}
Použité vlastnosti: position, right, top
  • Tip1 Top funguje pouze u prvků s definovanou pozicí, tedy těch, které mají vlastnost position jako relative, fixed nebo absolute.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano