Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

word-spacing

Definice a použití

CSS vlastnost word-spacing definuje mezery mezi jednotlivými slovy.

CSS syntaxe

Word-spacing: Word-spacing;

Hodnoty vstupůPopis
Word-spacingdefinuje mezery (rozestupy) mezi slovy
  • normal - výchozí hodnota, přirozená délka mezery mezi slovy
  • délka - slova budou mít mezi sebou mezeru o danou jednotku, lze použít záporné hodnoty pro zmenšení mezery
Ukázka:
CSS
/* Nastaví mezeru mezi slovy o 1px větší než by standardně měla být */
p {
word-spacing: 1px;
}
Použité vlastnosti: word-spacing
  • Tip1 Zmenšování mezer mezi slovy se dělá pomocí záporné hodnoty.
  • Tip2 Pokud je odstavec zarovnán do bloku (pomocí text-align: justify), může se velikost mezer mezi slovy měnit oproti nastavené hodnotě.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano