Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

text-transform

Definice a použití

CSS vlastnost text-transform definuje velikost písmen v daném elementu či prvku.

CSS syntaxe

text-transform: text-transform;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
text-transformdefinuje velikost písmen v daném prvkunone capitalize uppercase lowercase
  • none - výchozí hodnota, žádná písmena se nemění
  • capitalize - všechna první písmena slov budou převedena na velká písmena
  • uppercase - všechna písmena budou převedena na velká písmena
  • lowercase - všechna písmena budou převedena na malá písmena
Ukázka:
CSS
/* Všechna písmena elementu budou zobrazena jako velká */
div {
text-transform: uppercase;
}
Použité vlastnosti: text-transform
HTML
<div>
<p>velká písmena</p>
</div>
Použité tagy: <div>, <p>

Výsledek:

velká písmena

  • Tip1 Při použití této vlastnosti se nijak nemění zdrojový text, takže například při zkopírování a opětovném vložení textu s vlastností transform:uppercase dostaneme text v původní podobě před aplikací této vlastnosti, tedy pravděpodobně nebude psán celý velkými písmeny.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano