Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

display

Definice a použití

CSS vlastnost display určuje zobrazení HTML elementu. Pro tabulkové zobrazení mají smysl akorát hodnoty table a table-cell.

CSS syntaxe

display: display;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
displaytyp zobrazení prvkunone, block, flex, inline, inline-block, inline-flex, inline-table, table, table-caption, table-cell, table-column, table-row, table-column-group, table-row-group, table-header-group, table-footer-group, list-item, run-in
Ukázka:

Ukázky použití

CSS
/* zobrazení jako blokový prvek */
span {
display: block;
}
/* zobrazení jako řádkový blokový prvek */
span {
display: inline-block;
}
/* schovaný prvek */
span {
display: none;
}
Použité vlastnosti: display
  • Tip1 Pamatuje že HTML elementy jsou ve výchozím stavu dělené na blokové (např.: div, p,...) a řádkové (strong, span, em,...). Tuto vlastnost lze měnit právě definicí vlastnosti display.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano