Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

flex-grow

Definice a použití

Vlastnost flex-grow určuje, kolikrát má flexibilní element vyrůst vůči ostatním flexibilním elementům. Vlastnost má efekt pouze na elementy, které jsou dceřinnými elementy elementu s display nastaveným na flex nebo inline-flex.

Hodnoty vstupůPopis
čísloČíslo určující kolikrát má flexibilní element vyrůst vůči ostatním flexibilním elementům (defaultní hodnota je 0)
initialNastaví hodnotu na defaultní
inheritDědí hodnotu od mateřského elementu
Ukázka:
CSS
/* CSS pro lepší čitelnost ukázky */
div div {
font-size: 150%;
border: 1px solid #FF0000;
text-align: center;
}
/* Vytvoříme si flexbox */
#flexbox {
display: flex;
}
/* Každý dceřinný element flexboxu bude dvakrát větší než ten předchozí */
#flexbox > div:nth-child(1) {
flex-grow: 1;
}
#flexbox > div:nth-child(2) {
flex-grow: 2;
}
#flexbox > div:nth-child(3) {
flex-grow: 4;
}
Použité vlastnosti: font-size, border, text-align, display, flex-grow
HTML
Každý div má nastavenou vlastnost flex-grow na dvojnásobek jeho levého souseda:
<div id="flexbox">
<div>První div</div>
<div>Druhý div</div>
<div>Třetí div</div>
</div>
Použité tagy: <div>

Výsledek:

Každý div má nastavenou vlastnost flex-grow na dvojnásobek jeho levého souseda:
První div
Druhý div
Třetí div

Podpora webových prohlížečů

Firefoxversion: 28
Internet Explorerversion: 11
Google Chromeversion: 29
Safariversion: 9
Operaversion: 17