Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

vertical-align

Definice a použití

CSS vlastnost vertical-align definuje jak bude element či prvek zarovnán na výšku.

CSS syntaxe

vertical-align: vertical- align;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
vertical- aligndefinuje zarovnání na výšku.baseline sub super top text-top text-bottom middle bottom
  • baseline - výchozí hodnota, prvek leží základní úrovní rodičovského prvku
  • sub - dolní index, ale nezmenšený
  • super - horní index, ale nezmenšený
  • top - zarovnán co nejvýše v rámci omezení prvku
  • text-top - linie horního okraje kopíruje vršek malých písmen v textu
  • text-bottom - linie spodního okraje kopíruje spodek písmen v textu, myšleno písmen jako o, ne jako  písmeno p
  • middle - střed prvku jde na střed řádku
  • bottom - zarovnán co nejníže v rámci omezení prvku
  • délka - posouvá prvek nahoru nebo dolů podle zadané délky, lze použít záporné hodnoty
  • procento - procento výšky prvku souhlasí s procentem výšky řádku
Ukázka:
CSS
/* Zarovnání obrázku co nejvýše */
img {
vertical-align: top;
}
Použité vlastnosti: vertical-align

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano