Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

align-content

Definice a použití

Vlastnost align-content zarovná flexibilní elementy podle vedlejší osy (tj osy kolmé na osu hlavní) pokud se okolo flexibilních elementů nachází volné místo. Vlastnost nemá vliv na flexibilní elementy, které nejsou zalomené na více než jeden řádek. Vlastnost má efekt pouze na elementy, které jsou dceřinnými elementy elementu s display nastaveným na flex nebo inline-flex.

Hodnoty vstupůPopis
stretchRoztáhne flexibilní elementy aby zabíraly zbytek volného místa (defaultní hodnota)
flex-startZarovná flexibilní elementy od začátku
centerZarovná flexibilní elementy na střed
flex-endZarovná flexibilní elementy od konce
space-betweenMezery jsou stejnoměrně rozděleny mezi flexibilní elementy
space-aroundMezery jsou stejnoměrně rozděleny okolo flexibilních elementů
initialNastaví hodnotu na defaultní
inheritDědí hodnotu od mateřského elementu
Ukázka:
CSS
/* CSS pro lepší čitelnost ukázky */
div {
background: #60c545;
padding: 10px;
height: 250px;
}
div div {
width: 30%;
font-size: 150%;
border: 1px solid #FF0000;
text-align: center;
background: #FFF;
border-sizing: border-box;
height: auto;
}
/* Dceřinné flexibilní elementy se roztáhnou */
#flex-stretch {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-content: stretch;
}
/* Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od začátku */
#flex-flex-start {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-content: flex-start;
}
/* Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od konce */
#flex-flex-end {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-content: flex-end;
}
/* Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají na střed */
#flex-center {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-content: center;
}
/* Mezery se stejnoměrně rozdělí mezi flexibilní elementy */
#flex-space-between {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-content: space-between;
}
/* Mezery se stejnoměrně rozdělí okolo flexibilních elementů */
#flex-space-around {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-content: space-around;
}
Použité vlastnosti: background, padding, height, width, font-size, border, text-align, display, flex-wrap, align-content
HTML
Dceřinné flexibilní elementy se roztáhnou:
<div id="flex-stretch">
<div>box 1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3</div>
<div>box 4</div>
<div>box 5</div>
</div>
<br/>
Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od začátku:
<div id="flex-flex-start">
<div>box 1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3</div>
<div>box 4</div>
<div>box 5</div>
</div>
<br/>
Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od konce:
<div id="flex-flex-end">
<div>box 1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3</div>
<div>box 4</div>
<div>box 5</div>
</div>
<br/>
Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají na střed:
<div id="flex-center">
<div>box 1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3</div>
<div>box 4</div>
<div>box 5</div>
</div>
<br/>
Mezery se stejnoměrně rozdělí mezi flexibilní elementy:
<div id="flex-space-between">
<div>box 1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3</div>
<div>box 4</div>
<div>box 5</div>
</div>
<br/>
Mezery se stejnoměrně rozdělí okolo flexibilních elementů:
<div id="flex-space-around">
<div>box 1</div>
<div>box 2</div>
<div>box 3</div>
<div>box 4</div>
<div>box 5</div>
</div>
Použité tagy: <div>

Výsledek:

Dceřinné flexibilní elementy se roztáhnou:
box 1
box 2
box 3
box 4
box 5

Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od začátku:
box 1
box 2
box 3
box 4
box 5

Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají od konce:
box 1
box 2
box 3
box 4
box 5

Dceřinné flexibilní elementy se zarovnají na střed:
box 1
box 2
box 3
box 4
box 5

Mezery se stejnoměrně rozdělí mezi flexibilní elementy:
box 1
box 2
box 3
box 4
box 5

Mezery se stejnoměrně rozdělí okolo flexibilních elementů:
box 1
box 2
box 3
box 4
box 5

Podpora webových prohlížečů

Firefoxversion: 28
Internet Explorerversion: 11
Google Chromeversion: 21
Safariversion: 9
Operaversion: 12