Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

text-indent

Definice a použití

CSS vlastnost text-indent definuje míru odsazení prvního řádku odstavce od levého okraje bloku.

CSS syntaxe

text-indent: text-indent;

Hodnoty vstupůPopis
text-indentdefinuje odsazení prvního řádku v odstavci
  • délka - nastavuje odsazení řádku v pevných jednotkách (px, em...) od levého okraje bloku
  • procento - nastavuje odsazení řádku v procentech šířky bloku od levého okraje bloku
Ukázka:
CSS
/* Posune začátek prvního řádku o 20px */
p {
text-indent: 20px;
}
Použité vlastnosti: text-indent
HTML
<p>Posunutý první řádek o 20 pixelů<br>
pokračování v druhém řádku</p>
Použité tagy: <p>, <br>

Výsledek:

Posunutý první řádek o 20 pixelů
pokračování v druhém řádku

  • Tip1 Občas se tato vlastnost používá u jednořádkových textů k odsazení místo padding-left kvůli podpoře prohlížečů.
  • Tip2 První řádek odstavce lze také předsadit (posunout před začátek bloku) pomocí zadání záporné hodnoty.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano