Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

br

Definice a použití

Definuje html tag pro zalomení řádku (break), nikoliv blokový element. Další text nebo html element pokračuje pod tímto zalomením.

Ukázka:
HTML
<p>Lorem ipsum dolor<br>sit amet</p>
Použité tagy: <p>, <br>

Výsledek:

Lorem ipsum dolor
sit amet

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano