Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > HTML > HTML tagy > <!DOCTYPE>

<!DOCTYPE>

Definice a použití

<!DOCTYPE> deklaruje typ HTML dokumentu a říká prohlížeči, jak má dokument zpracovat. Tato deklarace musí být uvedena na prvním řádků každého HTML dokumentu.

Od nové verze HTML5 se využívá pouze jeden typ a to <!DOCTYPE html>.

Ukázka:
HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Dokument HTML</title>
</head>
<body>
<h1>Nadpis HTML dokumentu</h1>
<p>První odstavec v HTML dokumentu</p>
</body>
</html>
Použité tagy: <html>, <head>, <title>, <body>, <h1>, <p>

Výsledek:

Základní struktura HTML dokumentu s deklarací <!DOCTYPE html>

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano