Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

strike

Definice a použití

HTML tag pro přeškrtnuté písmo. Jedná se o tag párový.

Ukázka:
HTML
<strike>Tento text bude přeškrtnutý</strike>
Použité tagy: <strike>

Výsledek:

Tento text bude přeškrtnutý
  • Tip1 Dnes již spíše používat CSS zápis text-decoration: line-through.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano