Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

ul

Definice a použití

Nečíslovaný seznam (unordered list). Uvnitř mohou být pouze elementy <li>.

Před položkami se jako odrážka zobrazí puntík, ovlivnit lzet atributem type (hodnoty stejné jako u <li>). Víceúrovňové odrážky se dají dělat zanořováním dalšího <ul> do <li>. Druhá úroveň zobrazuje přednastaveně prázdné kolečko, třetí úroveň čtvereček.

Ukázka:

Jednoúrovňový seznam

HTML
<ul>
<li>Položka 1</li>
<li>Položka 2</li>
<li>Položka 3</li>
</ul>
Použité tagy: <ul>, <li>

Výsledek:

 • Položka 1
 • Položka 2
 • Položka 3
Ukázka:

Dvouúrovňový seznam

HTML
<ul>
<li>Položka 1</li>
<li>Položka 2
<ul>
<li>Položka 21 spadající pod položku 2</li>
<li>Položka 22 spadající pod položku 2</li>
</ul>
</li>
</ul>
Použité tagy: <ul>, <li>

Výsledek:

 • Položka 1
 • Položka 2
  • Položka 21 spadající pod položku 2
  • Položka 22 spadající pod položku 2
Ukázka:

Tříúrovňový seznam

HTML
<ul>
<li>Položka 1</li>
<li>Položka 2
<ul>
<li>Položka 21 spadající pod položku 2</li>
<li>Položka 22 spadající pod položku 2
<ul>
<li>Položka 221 spadající pod položku 22</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
Použité tagy: <ul>, <li>

Výsledek:

 • Položka 1
 • Položka 2
  • Položka 21 spadající pod položku 2
  • Položka 22 spadající pod položku 2
   • Položka 221 spadající pod položku 22
 • Tip1 Seznamy s obrázkovou odrážkou lze udělat pomocí CSS stylů a vlastosti list-style-image.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano