Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

area

Definice a použití

Definuje html tag pro klikatelné oblasti v mapě <map>. Nepárový tag. V mapě těchto html elementů může být nekonečně mnoho.

AtributPopis
hrefcílová url
coordssouřadnice
targetcílový dokument
shapetvar oblasti, circle je kruh, rect je obdelník, polygon je mnohoúhelník
altalternativní text
nohrefaktivní oblast není odkaz
Ukázka:

Použití: shape (rect) - zadávají se souřadnice levý horní roh, pravý dolní roh. S odkazem.

HTML
<map>
<area href="index.html" shape="rect" coords="200, 100, 250, 150">
</map>
Použité tagy: <map>, <area>

Výsledek:

Ukázka:

Použití: shape (polygon) - zadávají se souřadnice všech vrcholů tvaru tak jak jdou za sebou.

HTML
<map>
<area href="index.html" shape="polygon" coords="100, 150, 120, 160, 150, 180, 190, 200">
</map>
Použité tagy: <map>, <area>