Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

dl

Definice a použití

Párový HTML tag <dl> </dl> slouží k vytvoření definice termínů a jejich popisů. Mezi tyto tagy se vkládádají párové tagy <dt> název termínu </dt> a <dd> popis termínu </dd>.

Ukázka:
HTML
<dl>
<dt>Termín</dt>
<dd>Slovní spojení definující daný termín</dd>
</dl>
Použité tagy: <dl>, <dt>, <dd>

Výsledek:

Termín
Slovní spojení definující daný termín

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano