Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > HTML > HTML tagy > colgroup

colgroup

Definice a použití

Html tag pro formátování skupin sloupců. Pokud je definován, platí definované vlastnosti právě tímto tagem pro následující sloupce.

Ukázka:
HTML
<table>
<colgroup>
<col width="25%" />
<col />
</colgroup>
<tr>
<td>Buňka tabulky široká 25%</td>
<td>Zbytek šířky</td>
</tr>
</table>
Použité tagy: <table>, <colgroup>, <col>, <tr>, <td>

Výsledek:

Buňka tabulky široká 25% Zbytek šířky

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano