Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > HTML > HTML tagy > datalist

datalist

Definice a použití

Html 5 tag pro "našeptávací" funkci pro html tag input. Do inputu se načítají hodnoty uvedené v datalistu. Input se pak chová podobně jako html tag select s výběrem hodnot.

AtributPopis
ididentifikátor, tento indentifikátor se poté musí použít v inputu
Ukázka:
HTML
<input type="text" name="car_type" list="cars">
<datalist id="cars">
<option value="BMW">
<option value="Citroen">
<option value="Škoda">
</datalist>
Použité tagy: <input>, <datalist>, <option>

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safaribez podpory
Operaano