Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

label

Definice a použití

Popisek pole u formulářů. Tag <label> je tagem párovým.

AtributPopis
forpři stejném id se prvek po kliku na label zaktivuje (textový input) či překlapně (checkbox, radio)
Ukázka:
HTML
<form>
<label for="nm">Jméno:</label> <input size=20 id="nm" name="jmeno">
</form>
Použité tagy: <form>, <label>, <input>

Výsledek:

Ukázka:

Label s atributem for. Po kliku na label se zaškrtne checkbox. Musí být totožné ID.

HTML
<form>
<label for="test">Pokus</label>
<input type="checkbox" id="test" />
</form>
Použité tagy: <form>, <label>, <input>

Výsledek:

Ukázka:

Label s atributem for a input textem. Musí být totožné ID.

HTML
<form>
<label for="test2">Pokus</label>
<input type="text" id="test2" />
</form>
Použité tagy: <form>, <label>, <input>

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano