Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > HTML > HTML tagy > progress

progress

Definice a použití

HTML tag <progress> slouží k zobrazení průběhu úkolu. Jedná se o tag párový.

AtributPopis
maxmaximální hodnota
valuezobrazovaná hodnota
Ukázka:
HTML
<p>Průběh stahování souboru:</p>
<progress value="60" max="100">
</progress>
Použité tagy: <p>, <progress>

Výsledek:

Průběh stahování souboru:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerversion: 10
Google Chromeversion: 8
Safariversion: 6
Operaversion: 11