Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

map

Definice a použití

Za pomocí HTML tagu <map> se dají v obrázku vyznačit aktivní oblasti, které fungují jako odkazy vedoucí někam. Říká se tomu klikací mapa. Tag <map> je v HTML umístěn před obrázkem. Nezobrazuje se, ale má jméno - name pomocí kterého si ji obrázek zavolá. Například <map name="test">definice oblastí <area> ...</map> ... <img src="nejaky-obrazek.jpg" usemap="test"> je obrázek, který je rozklikán mapou jménem "test". Definice mapy je složena z tagů <area>, které obsahují informaci o druhu aktivní oblasti souřadnice oddělené čárkami  a kam má odkaz vést.

Ukázka:
HTML
<map name="mozek">
<area href="/css/reference.html" shape="rect" coords="80, 80, 140, 140">
<area href="/js.html" shape="rect" coords="20, 20, 60, 60">
</map>
<img src="/_sample/img.png" usemap="#mozek" width="150" height="150">
Použité tagy: <map>, <area>, <img>

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano