Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

main

Definice a použití

Strukturní tag pro vymezení hlavního obsahu stránky. Např. hlavního textu s nadpisem, navigace uvnitř stránky atd. Naopak by dovnitř tagu neměl patřit žádný obsah, který se k danému článku nevztahuje, např.: záhlaví, navigace atd. Jedná se o tag párový. Před a za tagem se zalomí řádek.

Ukázka:
HTML
<main>
<p>Nějaký text k danému článku</p>
<img src="/_sample/img.png" alt="Mozek" />
</main>
Použité tagy: <main>, <p>, <img>

Výsledek:

Vypíše odstavec s textem a obrázkem ve strukturálním tagu main.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano