Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

s

Definice a použití

HTML tag pro přeškrtnuté písmo (z angl. striked). Totožné se <strike> a <del>, kterými lze tento tag nahradit.

Ukázka:
HTML
<s>Tetno text bude přeškrtnutý</s>
Použité tagy: <s>

Výsledek:

Tetno text bude přeškrtnutý
  • Tip1 Vhodné dnes již nahradit CSS. Text-decoration: line-through umí také přeškrtnout text.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano