Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

input

Definice a použití

HTML tag input ( z anglického input = vstup ) je součástí formuláře.

AtributPopis
typecheckbox - zaškrtávací pole, text - textové vstupní pole, radio - přepínací knoflík, hidden - nezobrazí se, file - pro nahrání souboru, submit - pro tlačítko na odeslání, image - obrázek způsobující odeslání posílající navíc souřadnice kliknutí, reset - tlačítko pro výmaz, button - obecné tlačítko, password - heslo
nameIdentifikace vstupu
valueNastavuje defaultní hodnotu vstupu
placeholderText, který se zobrazí, pokud je vstupní políčko prázdné
requiredAtribut označující políčka, která jsou povinná pro vyplnění před odesláním formuláře
autocompleteon/off - Vypne nebo zapne funkci prohlížeče pro automatické doplnění políčka na základě paměti dříve předvyplněných políček stejného typu
autofocusDefinuje políčko, které se automaticky označí pro vstup při načtení stránky
disabledZakázání změny hodnoty pole
Ukázka:
HTML
<form onsubmit="return false">
<div>
<input type="text" size="20" name="textpole" value="Obsah pole" />
</div>
<div>
<input type="password" size="20" name="heslo" value="prase" />
</div>
<div>
<input type="checkbox" checked name="zaskrtavatko" value="ano" />
</div>
<div>
<input type="radio" name="prepinatko" value="prvni" />První<br />
<input type="radio" name="prepinatko" value="druhe" checked />Druhé
</div>
<div>
<input type="submit" value="odeslat" />
</div>
<div>
<input type="reset" value="vymazat" />
</div>
</form>
Použité tagy: <form>, <div>, <input>, <br>

Výsledek:

První
Druhé

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano