Od provozovatele projektu Rychlost.CZ
WebDev.wiki > HTML > HTML atributy > placeholder

placeholder

Definice a použití

Atribut placeholder slouží k uvedení krátkého popisu do vstupních textových polí <input> formuláře. Tímto atributem můžeme uživateli poradit, co má do textového pole zadat. Placeholder lze uvést v polích typu text, search, url, tel, email a password. Popisek se po zadání hodnoty do textového pole skryje. Po smazání hodnot se opět automaticky objeví.

AtributPopis
placeholderKrátký text zobrazující se ve vstupních polích formuláře jako nápověda
Ukázka:
HTML
<form>
<input type="text" name="name" placeholder="Uveďte jméno">
<input type="tel" name="telephone" placeholder="Vložte telefonní číslo">
</form>
Použité tagy: <form>, <input>

Výsledek:

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerversion: 10
Google Chromeano
Safariano
Operaano