Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

col

Definice a použití

Html tag pro sloupec. Umožňuje definovat vlastnosti všem buňkám v sloupci v tabulce. Tagů <col> by mělo být zapsáno právě tolik kolik jich je použito v tabulce.

AtributPopis
alignhorizontální zarovnání, left doleva, right doprava, center na střed
valignvertikální zarovnání, top nahoru, middle doprostřed, bottom dolů
Ukázka:

Tabulka obsahující 3 sloupce, první o šířce 15%, druhý 30% a třetí zbytek prostoru.

HTML
<table border="1" width="100%">
<colgroup>
<col width="15%" />
<col width="30%" />
<col />
</colgroup>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>a</td>
<td>b</td>
<td>c</td>
</tr>
</table>
Použité tagy: <table>, <colgroup>, <col>, <tr>, <td>

Výsledek:

1 2 3
a b c