Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

min-width

Definice a použití

CSS vlastnost min-width definuje minimální šířku HTML elementu či prvku.

CSS syntaxe

min-width: min-width;

Hodnoty vstupůPopis
min-widthdefinuje minimální šířku prvku v jednotkách (em, px, pt), procentech (počítá se ze zadané šířky nadřazeného prvku) nebo dle obsahu elementu

Vlastnost min-width je dalším způsobem, jak šířku prvku předepsat, když obyčejné width nestačí. Používá se hlavně v případech, kdy předem není znám obsah (délka obsahu) prvku.

0 znamená, že minimální šířka elementu není omezená.

Ukázka:
CSS
/* Šířka bude vždy minimálně 100px i když nebude nic obsahovat */
p {
min-width: 100px;
}
Použité vlastnosti: min-width
  • Tip1 Pokud jsou v rámci jednoho elementu zadány min-width i width a jsou v konfliktu, pak min-width přebije width.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano