Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

font-family

Definice a použití

CSS vlastnost font-family definuje použití fontů písma v dokumentu. Pokud je definován font, který u sebe nemáte nainstalovaný, prohlížeč použije další definovaný. Když font není v dokumentu definovaný, prohlížeč použije základní písmo daného systému, obvykle font Times.

CSS syntaxe

font-family: font-family;

Hodnoty vstupůPopis
font-familydefinice fontů písma v dokumentu - vyplňtě název fontu či fontů, oddělte čárkou, priorita zleva doprava
Ukázka:

Ukázky použití

CSS
/* Nastavení hlavního fontu písma - Tahoma. Když prohlížeč písmo nenajde, použije další definované - Verdana. */
body {
font-family: Tahoma, Verdana;
}
/* Pokud je v názvu fontu mezera, musí se název fontu obalit jednoduchými uvozovkami */
body {
font-family: 'Museo Slab', Arial, Tahoma;
}
Použité vlastnosti: font-family
  • Tip1 Pokud chcete uživateli definovat přesně font, který má/nemá nainstalovaný, můžete to udělat pomocí @font-face vlastnosti.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano