Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

border-collapse

Definice a použití

Border-collapse definuje jednotné nebo nejednotné ohraničení pro buňky v HTML elementu table. Tzn. rámeček pro všechny sousedící buňky v tabulce buď jednotný nebo zdvojený.

CSS syntaxe

border-collapse: border-collapse;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
border-collapsejednotné "splývající" nebo nejednotné ohraničení buněk v tabulce. Výchozí vlastnost: separatecollapse
separate
Ukázka:

Definice "slití" ohraničení buněk tabulky.

CSS
table {
border-collapse: collapse;
}
Použité vlastnosti: border-collapse

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano