Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

position

Definice a použití

CSS vlastnost position definuje způsob počítání polohy prvku nebo elementu. Position rozlišujeme na statickou, relativní, fixní a absolutní.

CSS syntaxe

position: position;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
positiondefinuje způsob umístění prvku, neboli jak je počítáno jeho umístěnístatic, relative, fixed, absolute
  • Static - výchozí hodnota, prvek je umístěn normálně v rámci web či dokumentu
  • Relative - prvek bude posunut ze svého normálního umístění oproti hodnotě static
  • Fixed - prvek je umístěn absolutně vzhledem k oknu prohlížeče, používá se když má nějaký prvek být vidět neustále, i kdyby měl být odrolován
  • Absolute - prvek je vyjmut z toku webu či dokumentu
Ukázka:
CSS
/* Element je zobrazen v klasickém pořadí */
element_static {
position: static;
}
/* Element je posunut o 10px od shora oproti klasickému pořadí */
element_relative {
position: relative;
top: 10px;
}
/* Element je umístěn v pravém spodním rohu i když budeme rolovat stránkou */
element_fixed {
position: fixed;
bottom: 0;
right: 0;
width: 300px;
}
/* Element je umístěn v pravém horním rohu, ale při rolování zůstává kde je */
element_absolute {
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
width: 200px;
height: 200px;
}
Použité vlastnosti: position, top, bottom, right, width, height
  • Tip1 Pokud se dva elementy překrývají a oba nemají specifikovanou vlastnost z-index, tak bude element, který je umístěn jako poslední v HTML, tak právě ten uvedený jako poslední bude umístěn nahoru.

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano