Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

line-height

Definice a použití

CSS vlastnost line-height definuje výšku řádku daného elementu či prvku.

CSS syntaxe

line-height: line-height;

Hodnoty vstupůPopis
line-heightdefinuje výšku řádku v jednotkách (em, px, pt), procentech nebo násobkem nastavené velikosti řádku
  • normal - výchozí hodnota, nechává výšku řádku dle nejvyššího prvku na řádku
  • délka - nastavuje výšku řádku v pevných jednotkách (px, em...)
  • procento - nastavuje výšku řádku v procentech oproti stavu normal (například 150%)
  • násobek - nastavuje výšku řádku v násobcích oproti stavu normal (například 1.5)
Ukázka:
CSS
/* Nastaví velikost řádku na 20px */
p {
line-height: 20px;
}
/* Nastaví velikost řádku na 150% oproti velikosti normal */
p {
line-height: 150%;
}
/* Nastaví velikost řádku na 1.5 násobku velikosti normal */
p {
line-height: 1.5;
}
Použité vlastnosti: line-height
  • Tip1 Správká výška řádku je nejlepší způsob, jak zvýšit čitelnost textu.
  • Tip2 Nastavování v procentech je stejné jako v násobcích, akorát se liší princip zápisu, tedy 150% je stejné jako 1.5

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano