Od provozovatele projektu Rychlost.CZ

bottom

Definice a použití

CSS vlastnost bottom definuje umístění na souřadnici Y pozicovaného elementu, počítá se zdola.

Elementy mohou být obecně pozicovány: top, bottom, left a right vlastnostmi. Nicméně vlastnost nefunguje není-li definována vlastnost pozice (position) první. Záleží také na position hodnotě, která může být: 

  • static
  • relative
  • fixed
  • absolute

 

CSS syntaxe

bottom: bottom;

Hodnoty vstupůPopisHodnota
bottompodní okraj elementu bude umístěn na přesnou vzdálenost od spodu omezujícího prostoruauto length initial inherit
auto    Prohlížeč vypočítá spodní hranu odsazení. Defaultní možnost.
délka   Nastaví spodní hranu v jednotkách px, em atd. Jsou povolený i záporné hodnoty.
%         Nastaví spodní hranu v %. Jsou povolený i záporné hodnoty.
initial   Prohlížeč vypočítá spodní hranu odsazení. Defaultní možnost
inherit Dědí z rodičovského elementu.
Ukázka:

Příklad použití

CSS
div.absolute {
position: absolute;
bottom: 50px;
width: 100px;
height: 100px;
border: 2px solid blue;
}
Použité vlastnosti: position, bottom, width, height, border

Podpora webových prohlížečů

Firefoxano
Internet Explorerano
Google Chromeano
Safariano
Operaano